Sinan TOPUK

Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat TECDELİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tugan NACAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yiğit DENİZ

Sekreter Üye

M. Emre MATARACI

Sayman Üye

M. Tolga KARAAĞAÇLI

Üye

M. Altuğ ÇELEBİ

Üye

Nedim UYSAL

Üye

Emir DENGİZ

Üye