Mustafa N. Tecdelioğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk Mataracı

Başkan Yardımcısı

Uğur Karaduman

Sayman Üye

M. Tolga Karaağaçlı

Sekreter Üye

Marcel Mori

Üye

M. Fatih Uysal

Üye

M. Gökhan Ulaşan

Üye

Remzi Topuk

Üye

Yiğit Deniz

Üye