Besiad

Bağlantı Elemanları Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD)

 

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD), Bağlantı Elemanları ana ve yan sanayi olarak çalışan kuruluşların bir araya gelmesiyle, ortak söylemleri daha etkili bir şekilde dile getirmek ve çözüm odaklı projeleri sektöre kazandırmak amacı ile 2000 yılında 10 meslektaşımızın girişimi sonucunda kurulmuş sektörel bir dernektir. 

BESİAD, bağlantı elemanı üreticilerinin, bu üretime hizmet veren ve üretimi ile destek olan sanayi kuruluşlarının katılımı neticesinde ve üyelerinin iş birliği içinde olduğu, sektörün temsilcisidir.

Uygun büyüme iklimi sayesinde gelişen sektör için, en önemli sorunlardan birisi olan hammadde ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacı ile BESİAD, ülke içerisindeki demir çelik üreticisi firmalar ile irtibata geçerek ihtiyaçlarını ortaya koymuş ve çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda sektör hammadde ihtiyacını 2020 yılı itibarı ile %90 oranında yerli üreticilerden sağlayabilir hale gelmiştir. Bu sayede bağlantı elemanı üreticileri yüksek katma değerli ürünleri ile tüm dünyada daha rekabetçi bir konuma ulaşmışlardır.

BESİAD’ın faaliyetleri içerisinde önem taşıyan gündemlerinden biri de ‘’Bağlantı Elemanları Uluslararası Pazarlama Takımı’’ isimli “UR-GE” projesidir. 40 üyenin katılımı ile yürütülen projede üyelerin ihracat bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bağlantı Elemanları sektörünün önemli ihtiyaçlarından biri olan yetişmiş ara eleman yetersizliğine yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılmıştır. Bu protokol ile yetkilendirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin uygun bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, ihtiyacı olan işletmelerimizin uygun departmanlarında staj yapmaları mümkün hale gelmiştir. Bu sayede işletmelerimizde staja alınan öğrenciler, eğitim süreleri sonunda sektörün geleceğine ve dinamizmine büyük katkı sağlayacaktır.

BESİAD’ın çalışmaları sonucunda 2019 itibarı ile sektörün hacmi 2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında 470 milyon USD ve 2019 yılında %15’lik büyüme ile 540 milyon USD ihracat gerçekleştirmiştir. Bu değerler sektörün büyüklüğünü dünyada ilk 10'a; Avrupa’da ise ilk 3'e taşımıştır. Hedef 2023'de Avrupa'da 1., dünyada ise ilk 8'e girmektir.

BESİAD söz konusu faaliyetlerinin yanı sıra ülke içerisindeki tüm bağlantı elemanı üreticisi ve sektöre yan sanayi olarak hizmet veren kuruluşlara ulaşmaya çalışarak birliğini büyütmeye ve üyelerini rekabet öncesi iş birliği yapan kuruluşlar haline getirmeye çalışmaktadır. Şu an itibarı ile 93 üyesi bulunan BESİAD bu faaliyetine hız kesmeden devam etmektedir.

 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR