Başkandan Mesaj

Başkandan Mesaj

Sektörümüzün kurulduğu günden bu yana temsilcisi olan BESİAD Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin yenilenen web sitesi ile sadece yurtiçinde değil tüm dünya ölçeğinde tanıtım ve sektörel fayda yaratmasına bir imkân sağlamış oluyoruz.

Kıymetli Paydaşlarımız ve Sayın Meslektaşlarımız,


Derneğimizin kurulduğu 2000 yılından bu yana büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sektörümüz, hepinizin de bildiği gibi pandemi sürecinde bu ivmesini azaltarak mevcutlarını korumuş, günümüze daha sağlam ve daha dinamik bir başlangıç için hazırlıklarını yaparak ulaşmıştır. Geldiğimiz günde görünen odur ki Bağlantı Elemanları sektörümüz önümüzdeki süreçte eskiye oranla daha fazla bir büyüme hızı ile çalışacak ve dünya çapında daha da iyi noktalara kendisini taşıyacaktır.

Hammadde üreticisinden makine tedarikçisine, bağlantı elemanı üreticisinden kaplama tesislerine tüm üyeleri ile bir bütünü oluşturan derneğimiz yurt dışındaki benzer örgütler ile temaslarını sürdürerek uluslararası birlik oluşturmanın imkânlarını araştırmaktadır.

Pandeminin başladığı günden bugüne dünya da yaşanılan değişimler, ülkemizin stratejik konumunu daha da önemli bir noktaya taşımıştır. Bu değişim özellikle Avrupalı üreticilerin ülkemize yönelik tercihlerini desteklemiş ve sektörümüzün daha fazla talep görmesine neden olmuştur. İçinde bulunduğumuz 2021’in ilk aylarında sektörümüzün direkt ihracatında yaşanılan büyüme inanıyoruz ki artan bir ivme ile devam edecektir. Bu durumun sadece sektörümüzle sınırlı kalmayıp, ülkemizde faaliyet gösteren tüm sanayi sektörleri için de geçerli olacağını düşünüyoruz ve ihracatla çok ilgilenmeyip ağırlığını iç pazara yöneltmiş üyelerimizin büyüme ivmesine katılmasına sebep olacaktır.

Saygıdeğer üyelerimiz, derneğimizin tanıtım ve iletişim amacı ile yenilenen bu sitenin hepimize yeni yeni fırsatlar yaratmasını dilerken, sitemizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim.