29.08.2023 Yönetim Kurulu Üyelerimizden MATİL AŞ'ye Ziyaret

29.08.2023 Yönetim Kurulu Üyelerimizden MATİL AŞ'ye Ziyaret

Yönetim Kurulu

29.08.2023 Tarihinde Matil AŞ ofisinde, Matil AŞ’den Ar&Ge ve Kalite Yöneticisi Sinan ARAS ve Ar&Ge ve Raporlama Mühendisi Cem ÇİÇEK Beyler ile BESİAD Yönetim Kurulundan Sinan TOPUK, Nihat TECDELİOĞLU, Yiğit DENİZ, Emre MATARACI, Tolga KARAAĞAÇLI, Altuğ ÇELEBİ, Emir DENGİZ Beyler ve Genel Sekreter Semih ÖZÖLÇER’in katılımı ile gerçekleştirilen çalışma toplantısında aşağıda ki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuş ve çalışmaların belirli konular üzerinde daha da ilerletilmesine işbirlikleri yapılmasına karar verilmiştir.

            1) Karbon Emisyonu hesaplanması konusunda yapılacak eğitim için ve bu hesaplamanın Matil AŞ tarafından yapılabilmesi için gerekli metot ve yöntemlerin tespit edilerek, isteyen BESİAD üyelerinin hizmetine sunulmasına,

            2) BESİAD üye iş yerlerinde bulunan ısıl işlem fırınlarında Karbon yakalanması için gerekli çalışmanın yapılarak isteyen üyelerimizin iş yerlerinde bu çalışmanın yapılmasına,

            3) Özellikle soğuk dövme konusunda prosesin tüm aşamalarında etkili olabilecek eğitim çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesine,

            4) BESİAD’ın düzenleyeceği ilk çalıştay da yukarıdaki konuların ve süreçlerin açıklanması, anlatılması ve kendini tanıtabilmesi amacı ile MATİL AŞ davet edilerek sunum yapılmasına,

Bu kararların uygulanması ve geliştirilmesi için ortaklaşa bir komisyon kurulmasına,

Karar verilmiştir.